BRANCO
2005-2023


15/57
VITELLIA, 2011. Iron and sheet metal, 73 x 55 x 120 cm