BRANCO
2005-2020


25/63
VITELLIA, 2011. Iron and sheet metal, 73 x 55 x 120 cm