704/1061
15/09/2014 Lav Diaz, Mula sa kung ano ang noon, 2014