679/1036
15/09/2014 Lav Diaz, Mula sa kung ano ang noon, 2014