379/1036
02/08/2016 Ulrike Ottinger, Chamissos Schatten, 2016