373/1030
02/08/2016 Ulrike Ottinger, Chamissos Schatten, 2016