BRANCO
2005-2013


56/63
IRON BARON, 2012. Ferro, lamiera e tessitura metallica, 70 x 65 x 135 cm