DADAS SYNDROME
1987-2016


13/13
APNEA, 2002. Oil on canvas, 60 x 380 cm