KITEZH (dettaglio), 2010. Bronzo e foglia d'oro, 175 x 104 x 93 cm