DADAS SYNDROME
1987-2016


10/13
FRECCIA, 2002. Olio su tela, 200 x 160 cm